โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2562

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2562 โดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล ซึ่งมอบให้ 46 โรงพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐ และมูลนิธิกู้ชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท