Health Literacy

Health Brings Wealth นิตยสารที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพในเครือ BDMS ในทำขึ้น 2 เดือน เพื่อส่งต่อความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน รวมถึงเป็นสื่อกลางส่งข่าวสารในแวดวงการแพทย์ให้กับผู้ที่รักสุขภาพได้รับรู้

Year: