โรงพยาบาลมะเร็ง วัฒโนสถ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

การดูแลรักษามะเร็งครบวงจร

การป้องกัน การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมาตรฐานโลก ด้วยอัตราการรอดชีวิตและการวัดผลการรักษาที่สามารถเทียบได้กับสถาบันมะเร็งชั้นนำในประเทศสหรัฐอมเริกา ยุโรปฝั่งตะวันตก และประเทศญี่ปุ่น

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและบริการ

ศูนย์มะเร็งของเราทำงานภายใต้คอนเซ็ปการดูแลครบวงจร ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาอัตราการรอดชีวิตในระยะยาว ในขณะเดียวกันนั้น เราก็ยังมีการนำเสนอคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ศูนย์บริการครบวงจรนั้นมุ่งเน้นไปทางการป้องกันโรคมะเร็งเป็นหลัก ระบุปัจจัยความเสี่ยง ให้การวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ของเรานั้นมีผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา มะเร็งวิทยา รังสีวิทยา และมีพยาบาลที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยดังต่อไปนี้:

 • การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด(คีโม)
 • การให้การรักษาด้วยฮอร์โมน
 • การใช้ยารักษามะเร็งอย่างตรงจุด
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด
 • รังสีวิทยา
 • การผ่าตัดมะเร็ง
 • เครื่องฉายรังสี EDGE - การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดเพื่อผู้ป่วยที่ไม่พร้อมสำหรับการผ่าตัด กำจัดเนื้องอกด้วยความแม่นยำและความเร็วที่ไม่สร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อดีในบริเวณรอบข้าง
 • การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และไขข้อกระดูกt
 • การผ่าตัดแบบสงวนเต้า
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง และการจัดการกับความเจ็บปวด
 • ชมรมคิดบวก - ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มสังคมเพื่อผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย และผู้ให้หารดูแลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อให้กำลังใจ
 • กลุ่ม Self Help - ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มสังคมเพื่อผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งโลหิต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความรู้และนันทนาการ
การรับรองคุณภาพ
 • JCI Accreditation: แผนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

รางวัลที่ได้รับ
 • Thailand ICT Award 2016: โปรเจ็คนวัตกรรมสำหรับศูนย์การตรวจพบในระยะเริ่มแรก

สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

Sister Institute of The University of Texas MD Anderson Cancer Center