ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

การดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

การเริ่มปฏิบัติงานของรถพยาบาลในระยะเวลาน้อยกว่า 120 วินาที

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

  • การบริการฉุกเฉินสำหรับทุกสาขาการรักษา 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
  • บริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ
  • มีผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ รวมถึง การอพยพและส่งผู้ป่วยกับประเทศจากหลากหลายประเภทของการขนส่ง เช่นการขนส่งภาคพื้นดิน และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ การเดินทางโดยมีทีมแพทย์คอยดูแลระหว่างทาง และบริการขนส่งแบบ bedside-to-bedside ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการกู้ชีพและการช่วยเหลือระบบหัวใจขั้นสูง
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซีทีสแกนในตัวรถพยาบาล
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

Hannover Medical School, ประเทศเยอรมัน

โรงพยาบาลนพรัตน์ ประเทศไทย

โรงพยาบาลภูมิพล ประเทศไทย

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ