ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

การดูแลเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมออกปฏิบัติการภายในเวลา 2 นาที

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การดูแลรักษาและการให้บริการ

  • บริการฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์เฉพาะทาง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ 
  • ทีมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกและทางอากาศ ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก ให้บริการทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการกู้ชีพและภาวะหัวใจหยุดเต้นขั้นสูง
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในรถพยาบาล
พันธมิตรของเรา

Hannover Medical School, ประเทศเยอรมัน

โรงพยาบาลนพรัตน์ ประเทศไทย

โรงพยาบาลภูมิพล ประเทศไทย

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือ BDMS