โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

88%

อัตราความสำเร็จในการปลูกถ่ายไขกระดูก

ในเด็กมากกว่า 100 คน

ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตผ่านทางมูลนิธิ New Life

การคลอดก่อนกำหนด

ทีมแทพย์ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความสามารถในการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนัก 500 กรัม ไปจนถึงทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุเพียง 28 สัปดาห์

KEY SERVICES & TREATMENTS

เรามีศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่สามารถทำการวินิจฉัย และให้การรักษาแก่ทารก เด็ก และวัยรุ่นในหลากหลายอาการอย่างกว้างขวาง

 • ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
 • คลินิกฉุกเฉิน
 • คลินิกกุมารเวชกรรม และคลินิกสุขภาพเด็ก
 • คลินิกพันธุกรรม และดาวน์ซินโดรม
 • คลินิกการเจริณเติบโต ต่อไร้ท่อและโรคเบาหวาน
 • ศูนย์ควบคุมสุขภาพและน้ำหนัก
 • ศูนย์การได้ยิน
 • ศูนย์ระบบเลือดและมะเร็ง (การปลูกถ่ายไขกระดูก)
 • การเคลื่อนย้ายและอภิบาลทารก และเด็กวิกฤต
 • คลิกนิกนมแม่
 • คลินิกความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • คลิกนิกเด็กแรกเกิด
 • หออภิบาลเด็กแรกเกิด และหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต
 • คลิกนิกโภชนาการและการเผาผลาญ
 • คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
 • คลินิกทันตกรรมเด็ก
 • คลินิกโรคผิวหนังเด็ก
 • ศูนย์ตับและทางเดินอาหารเด็ก
 • คลินิกโรคไตในเด็ก
 • คลินิกโรคไตในเด็ก
 • การผ่าตัดเด็กและทารก
 • คลินิกจักษุวิทยาเด็ก
 • คลินิกกระดูกและข้อเด็ก
 • คลินิกโสตอนาสิก และความบกพร่องในการสื่อสารในเด็ก
 • คลินิกโรคปอดเด็ก
 • คลินิกเวชศาสตร์การฟื้นฟูในเด็ก
 • คลินิกโรคนอนกรนในเด็ก
 • ศูนย์เด็กพิเศษ
 • คลินิกวัยรุ่น
การรับรองและรางวัลของเรา
 • สถานพยาบาลแห่งแรกที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในด้านการดูแลโรคหอบหืดในเด็กจาก JCI

 • กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

 • รางวัลโรงพยาบาลแม่และเด็กดีเด่น

สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

Doernbecher Children’s Hospital at Oregon Health and Science University, Portland, USA