ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

ประสบการณ์ของเรา

นอกจากความทุ่มเทและใส่ใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อผลลัพธ์ทางคลีนิกที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วนั้น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเรายังมีการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่รอบด้านมาดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมแพทย์ของเรา

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาพยาบาล

  • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามด้วยขดลวด 
  • การผ่าตัดขยายหลอดเลือด