ศูนย์อุบัติเหตุ

โรงพยาบาลพญาไท2

การดูแลเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วนฉุกเฉิน : 1772

โทรจากต่างประเทศ : + 662-617-2444 ต่อ 3134, 3164

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาพยาบาล

  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
  • ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ประสาทศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • แพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์
  • การผ่าตัดแบบยึดติดใหม่ 
  • การดูแลบาดแผล
  • การดูแลหลังการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด
  • การต่อชิ้นส่วนที่ขาดของกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น หลอดเลือดแดง เส้นประสาท และเส้นเลือด
การรับรองมาตรฐาน
  • สถาบัน Joint Commission International (JCI)

พันธมิตรของเรา

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือ BDMS