อาชีวอนามัย

โรงพยาบาลพญาไท2

ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพไม่ควรกระทำเมื่อป่วยเท่านั้น ขอแนะนำให้คุณได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณ

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

การบริการที่มีของเรานั้นยังรวมไปถึง

  • การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร
  • การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน
  • การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง
  • การตรวจสุขภาพประจำปีของ บริษัท
  • บริการตรวจสุขภาพในสถานที่
  • ตรวจสุขภาพสำหรับใบรับรองแพทย์
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

Oregon Health & Science University (OHSU), USA