ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลพญาไท2

การให้บริการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพไม่ควรทำเฉพาะเวลาป่วยเท่านั้น ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ

ทีมแพทย์ของเรา

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและการให้บริการ

การบริการของเราประกอบด้วย:

  • การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร
  • การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานใหม่
  • การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง
  • การตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท
  • บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
  • บริการตรวจสุขภาพสำหรับใบรับรองแพทย์
  • โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับองค์กร
พันธมิตรของเรา

Oregon Health & Science University (OHSU), ประเทศสหรัฐอเมริกา