ชุมชนของเรา

กรุงเทพดุสิตเวชการได้จัดตั้งโครงการกรีนเฮลธ์เพื่อส่งเสริมการใส่ใจดูแลสุขภาพ ความคิดริเริ่มนี้มีกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่การให้ความรู้และความตระหนักเรื่องสุขภาพ และการตรวจสุขภาพฟรีพร้อมกับชุดยาแก่ผู้ด้อยโอกาส ไปจนถึงการปลูกต้นไม้และตลาดสีเขียว

โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกในด้านการพัฒนาสังคมในเครือโรงพยาบาลทั้งหมดของ BDMS ที่ดำเนินงานในประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2012 ศูนย์กรีนเฮลธ์นั้นตั้งอยู่ในโรงพยาบาลในเครือ 26 แห่ง โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลและเป็นศูนย์กลางของ "Green Health Care & Share" ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการบริจาคเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้ยากไร้

Community Outreach

นับตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนกรกฎาคม 2012 เป็นต้นมา ได้มีการจัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์กว่า 500 ชิ้น เช่นหัวฉีดออกซิเจน เตียงผู้ป่วย เตียงลม รถเข็น เครื่องดูดเสมหะและอื่น ๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในหลายจังหวัด เช่นแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สุโขทัย ชัยภูมิ ลพบุรี นครราชสีมา สระบุรี จันทบุรี อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด อีกโครงการหนึ่งที่เริ่มดำเนินการในกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ คือโครงการ Green Health @ School ห้องกรีนเฮลธ์คือความคิดริเริ่มช่วยปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนโดยการจัดหายา และให้การศึกษาด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ครู ยารักษาโรคและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้ถูกจัดส่งไปยังโรงเรียน 88 แห่งโดยโรงพยาบาลในเครือซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอนเอช โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ลพบุรี แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สงขลา และศรีราชา และอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง