ชุมชนของเรา

BDMS ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจนถึงระดับปฏิบัติการ

สำหรับกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม BDMS และโรงพยาบาลในเครือได้จัดทำแผนการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการดูแลสุขภาพและการให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเสริมสร้างชุมชนและส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

แม้ว่าความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีความสำคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบริการดูแลสุขภาพ แต่เราเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน