ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS ที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

ต่ำแหน่ง

โรงพยาบาลกรุงเทพ

เบอร์: 02-310-3000


ที่อยู่

2 ซ.ศูนย์วิจัยย 7 ถ.เพชรบุรีใหม่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310