ศูนย์ความเป็นเลิศ

มาตรฐานการรักษาของรานั้นยังได้รับการยอมรับจากสถาบันรับรองคุณภาพสากล อย่างเช่น theย Joint Commission International (JCI), the JCI Clinical Care Program Certificate (CCPC) and the Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS).