ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ

การันตีด้วยรางวัลและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับสากลจากสถาบันต่างๆ ได้แก่  the Joint Commission International (JCI), the JCI Clinical Care Program Certificate (CCPC) และ  the Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS)

ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับโลกจากศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศทุกแห่งของเรา