ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE)

มาตรฐานการรักษาของ BDMS นั้นยังได้รับการยอมรับจากสถาบันรับรองคุณภาพสากล ทั้ง Joint Commission International (JCI), JCI Clinical Care Program Certificate (CCPC) และ  Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS)