ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศัลยแพทย์ประสาทของเรา

ศัลยแพทย์ประสาทของเรานั้นมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านการรักษาที่ครบวงจรแก่ผู้ป่วยในทุกช่วงวัย ด้วยการวินิจฉัยที่เจาะจง การรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูผู้ป่วย

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

งานบริการของทางศูนย์ของเรานั้นรวมไปถึง

 • การผ่าตัดระบบประสาทแบบส่องกล้องแผลเล็ก
 • การผ่าตัดสมอง
 • การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • การรักษาผู้ป่วยโรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง
 • การผ่าตัดระบบประสาทและหลอดเลือด
 • การทำหน้าที่ในการผ่าตัดระบบ
 • การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก
 • การผ่าตัดโรคลมชัก
 • การผ่าตัดระบบประสาทในเด็ก
 • การผ่าตัดเส้นประสาทส่วนปลาย
 • รังสีศัลยกรรมร่วมพิกัด

เทคโนโลยีทางการแพทย์ของทางศูนย์เรานั้นรวมไปถึง:

งานบริการของทางศูนย์ของเรานั้นรวมไปถึง

 • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง
 • การตรวจอัลตร้าซาวนด์หลอดเลือดแดงที่คอ
 • การตรวจการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดแดงในสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
 • การทดสอบการนอนหลับ