ศูนย์สมองและระบบประสาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ

แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท

ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาทมุ่งมั่นในการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทแบบเฉพาะรายบุคคลแก่ผู้ป่วยในทุกช่วงวัย ภายใต้ความชำนาญการในการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ  การรักษาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งเวชศาสตร์ฟื้นฟูการและการป้องกันไม่ให้เกิดโรค

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและการให้บริการ

บริการของศูนย์สมองและระบบประสาท ครอบคลุม

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคปวดศีรษะ
 • โรคลมชัก
 • โรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่ผิดปกติ
 • โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • โรคเกี่ยวข้องกับความจำ เช่น อัลไซเมอร์
 • เนื้องอกในสมอง

ศัลยกรรมประสาทและโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ เช่น

 • การผ่าตัดระบบประสาทแบบส่องกล้องแผลเล็ก
 • ศัลยกรรมสมอง
 • การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • การรักษาผู้ป่วยโรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง
 • การผ่าตัดระบบประสาทและหลอดเลือด
 • การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก
 • การผ่าตัดโรคลมชัก
 • การผ่าตัดระบบประสาทในเด็ก
 • การผ่าตัดเส้นประสาทส่วนปลาย
 • การฉายรังสีร่วมพิกัด

เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ภายศูนย์สมองและระบบประสาท:

การให้บริการภายในศูนย์สมองและระบบประสาท ประกอบด้วย 

 • การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ
 • การตรวจการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ
การรับรองมาตรฐาน
 • การรับรอง JCI โปรแกรมการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

 • การรับรอง JCI โปรแกรมการตรวจรักษาภาวะบาดเจ็บสมองขั้นสูง