ศูนย์อุบัติเหตุ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

การดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน : 1719

โทรจากนอกประเทศไทย : +66 42 343111

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

 • รถพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการด้านฉุกเฉินและอุบัติเหตุเคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐานในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง
 • ศัลยแพทย์แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ในทางโรคประสาท ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่
 • แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำทางด้านโรคโพรงเลือดดำสมองอุดตัน

อาการที่รักษาได้

ศูนย์ของเราให้การรักษาอาการบาดเจ็บฉุกเฉินหลากหลายอาการ รวมไปถึง

 • ล้มพับ
 • อาการบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า
 • ล้ม
 • ปฏิกิริยาจากสารพิษ
 • แผลไฟไหม้
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย