ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

การดูแลเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วนฉุกเฉิน : 1719 (ภายในประเทศไทย)

โทรจากต่างประเทศ : +66 42 188 999

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและการให้บริการ

 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
 • แพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ( ATLS )
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ประสาท ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • แพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์
 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน ( Interventionist )
 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและทรวงอก  ( CVT )

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลาย ได้แก่ 

 • ภาวะการอ่อนแรงเฉียบพลัน
 • ไฟฟ้าช็อต
 • การหกล้ม
 • ปฏิกิริยาจากการได้รับสารพิษ
 • แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
พันธมิตรของเรา

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือ BDMS

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย