ศูนย์อุบัติเหตุ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

98.6 %

ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาจากศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 98.6% เทียบเท่ามาตรฐานระดับสูงของศูนย์อุบัติเหตุชั้นนำ

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

ขั้นตอนการรักษาและการให้บริการ

 • รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) และการอบรมสถานการณ์จำลองทีมดูแลผู้บาดเจ็บ Trauma Care Team Simulation
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางในสาขาสำคัญ ได้แก่ ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ระบบสมองและประสาท ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศัลยแพทย์กระดูกใบหน้าและขากรรไกร ศัลยแพทย์หลอดเลือด ศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจ ศัลยแพทย์บาดแผลไฟไหม้ ศัลยแพทย์ทางมือและจุลศัลยกรรม จักษุแพทย์ กุมารศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เวชบำบัดวิกฤต กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์รังสีร่วมรักษา จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกร นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด
 • การรักษาแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกขั้นรุนแรงที่ทันสมัย จัดให้ผู้ป่วยพักในห้องความดันบรรยากาศสูงช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้การรักษาแบบองค์รวมโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ทำความสะอาดแผลและกำจัดเนื้อตายโดยเร็ว ร่วมกับการปลูกถ่ายผิวหนังทดแทนส่วนที่ถูกทำลาย(Skin Grafting)เพื่อให้แผลหายโดยเร็วที่สุด ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง
 • เทคโนโลยีการรักษาบาดแผลรูปแบบใหม่ใช้กระแสน้ำแรงดันสูงในการตัดแต่งเนื้อเยื่อ (Versajet) เพื่อทำแผลในบริเวณที่ต้องละเอียดประณีต ลดการสูญเสียเนื้อเยื่อโดยไม่จำเป็น
 • ห้องผ่าตัดอัจฉริยะไฮบริดสามารถตรวจวินิจฉัยทางรังสีขั้นสูง และผ่าตัดได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้สามารถรักษาการบาดเจ็บที่ซับซ้อนรุนแรงได้ในทันที เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ลดระยะเวลาการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต และช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • การดูแลองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วยโภชนบำบัด, เภสัชกรรมคลินิก, และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นการประเมินผู้ป่วยรายบุคคล และร่วมกันวางแผนการดูแลที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บทั้งร่างกายจิตใจอย่างสมดุล

  (Picture of multidisciplinary team round in ICU)

บริการและการรักษา

ศูนย์อุบัติเหตุ รพ.กรุงเทพ ให้การรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินจากบาดเจ็บ ได้แก่

 • การบาดเจ็บในอวัยวะสำคัญ และการบาดเจ็บหลายแห่งในร่างกายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
 • การบาดเจ็บทางสมอง
 • การบาดเจ็บที่ทรวงอก รวมถึงการบาดเจ็บของเส้นเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดใหญ่
 • การบาดเจ็บในช่องท้อง
 • การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ รวมถึงภาวะกระดูกหักที่ซับซ้อน
 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง
 • การบาดเจ็บที่กระดูกใบหน้า ขากรรไกร กระบอกตาและดวงตา
 • การบาดเจ็บจากบาดแผลไฟไหม้ นำร้อนลวกระดับรุนแรง
 • การบาดเจ็บของหลอดเลือด
 • การบาดเจ็บต่ออวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ
การรับรองมาตรฐาน
 • การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (JCI) ระดับ Gold Seal Of Approval

 • การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล CCPC ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง มาตรฐาน JCI สหรัฐอเมริกา

 • การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) ในประเทศไทย

 • มาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก จาก The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา และ The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS GLOBAL)

พันธมิตรของเรา

Hannover Medical School ประเทศเยอรมันนี, Supraregional Trauma Center (Germany), เครือข่ายศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลในเครือของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ