ศูนย์กระดูกและข้อ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

การบริการที่ศูนย์กระดูกและข้อ

การให้บริการของเรา

บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา โดยการรักษามีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด การรักษาด้วยยา การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล็อกเส้นประสาท และการรักษาด้วยการผ่าตัดที่มีหลากหลายวิธี เช่น Microdiscectomy Surgery, Full Endoscopy Spinal Surgery, Direct Lateral Interbody Fusion และ Anterior Interbody Fusion เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดูแลฟื้นฟูหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ

 • เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) ที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่าให้เป็น “ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า หรือ FIFA Medical Centre of Excellence”
 • เท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle) เช่น เอ็นร้อยหวายอักเสบ นิ้วเท้าเอียง เนื้องอกปมประสาทที่เท้า ปวดส้นเท้า รองช้ำ กระดูกส้นเท้างอก หรือกระดูกเท้าแตกหัก รวมถึงปัญหาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
 • มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ (Hand, Wrist, Arm, Elbow and Shoulder) จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเรื้อรัง เช่น หัวไหล่หลุด เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ข้อต่อบริเวณหัวไหล่บวมและอักเสบ กระดูกแตกหัก ข้ออักเสบ
 • สะโพกและเข่า (Hip and Knee) ได้แก่ กระดูกผิดรูป เช่น ขาโก่ง ขากาง ข้อสะโพกเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม หมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด ภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก ภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตายจากการขาดเลือด เป็นต้น
 • อุบัติเหตุกระดูกหัก (Fracture) เช่น กระดูกหักชนิดมีบาดแผลเปิดลึกถึงกระดูก (Open Fractures) หรือ การหักหลาย ๆ ส่วนพร้อม ๆ กัน (Complex Fractures) รวมทั้งการแก้ไข รักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป
 • ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก (Pediatric Orthopedics) เช่น โรคกระดูกสันหลังคดโก่งในเด็ก กระดูกแขนขาสั้นผิดปกติ เท้าปุก รวมถึงโรคระบบกล้ามเนื้อและประสาทในเด็ก เป็นต้น
 • ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)
 • มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue Sarcoma) มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue Sarcoma) ภายใต้การดูแลร่วมกับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

จุดเด่นบริการที่ศูนย์กระดูกและข้อ

 • คุณภาพระดับสากลของการผ่าตัดสะโพกและข้อ (Hip and Knee Surgery) รับรองโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย: โปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลด้วยทีมแพทย์สหสาขาวิชา โดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองเฉพาะผู้ป่วยรายบุคคล (Digital Template หรือ Patient Customized Instrument)
 • การดูแลด้วยคอนเซปต์ Holistic Bone and Joint Care : การดูแลรักษาโรคกระดูกและข้อในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู รวมถึงลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการรักษา เช่น ผ่าตัดโดยส่องกล้องหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement) การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก (MIPO: Minimal Invasive Plate Osteosynthesis) และการรักษาฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อและปรับสมดุลการเดินด้วยเครื่อง Alter – G (Anti – Gravity Treadmill)
 • การดูแลรักษาโดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกระดูกและข้อ: ดูแลรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา
 • หุ่นยนต์แขนกล ARTIS pheno: การผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ โดยใช้หุ่นยนต์เอกซ์เรย์แขนกล ARTIS pheno รุ่นล่าสุดที่แสดงภาพโครงสร้างกระดูกแบบ 3D เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ชัดเจน และป้องกันผลข้างเคียงในการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)
 • วัสดุข้อเทียมรุ่นใหม่ คุณภาพสูง: การเลือกใช้ข้อเทียมประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ อายุการใช้งาน วัสดุและคุณภาพเป็นสำคัญ

จุดเด่นบริการที่ศูนย์กระดูกสันหลัง

 • การดูแลอาการปวดหลัง (Low Back Pain) ที่ได้มาตรฐาน “Clinical Care Program Certification” ผ่านการรับรองโดย JCI ทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับเทคโนโลยีการวินิจฉัยชั้นนำ เช่น การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจเอกซเรย์แบบ 2 มิติ ด้วยเครื่อง Biplane X – Ray ที่ให้ความละเอียดและชัดเจนสูง
 • นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ O – Arm ร่วมกับเครื่องนำวิถี (Stealth Navigation System) เพื่อเข้ามาช่วยโฟกัสภาพเฉพาะจุด ทำให้การผ่าตัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีความละเอียดแบบ 3 มิติ ทำงานร่วมกับเครื่องมอนิเตอร์ระบบประสาท IOM (Intraoperative Monitoring) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเฝ้าระวังขณะที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อข้างเคียงไม่ให้ได้รับอันตราย
 • การรักษาแบบอินเตอร์เวนชั่นที่ครอบคลุม (Interventional Spine Pain Management) เช่น การฉีดยาลดอาการอักเสบเข้าช่องเส้นประสาทเฉพาะจุด (Selective Nerve Root Block) โดยใช้เอกซเรย์และคลื่นอัลตราซาวนด์นำทางเข็มหรือการจี้เส้นประสาทรับความเจ็บปวดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Pulse Radio – Frequency) เป็นต้น รวมถึงการฉีดซีเมนต์กระดูกเพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลังในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังยุบ กระดูกพรุน (Vertebroplasty, Kyphoplasty, Stentoplasty)
  • เทคนิคการรักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น
  • การผ่าตัดแบบ ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ DLIF (Direct Lateral Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ OLIF (Oblique Lumbar Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion)
  แต่ละเทคนิคการรักษาจะมีข้อดีและข้อจำกัดในผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา รวมถึงอาการ ความรุนแรง และปัจจัยร่วมของผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเทคนิคดังกล่าวสามารถทำการผ่าตัดได้ทั้งการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดแบบแผลเล็กผ่านกล้องที่เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด ช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน