ศูนย์กระดูก ข้อ และการแพทย์กีฬา

โรงพยาบาลกรุงเทพ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

แพทย์เฉพาะทางที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ (ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ) ของเรานั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่นักกีฬาอย่างมืออาชีพ

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

 • การรักษากระดูกและข้อต่อทั่กจากอุบัติเหตุ
 • การผ่าตัดรักษาโดยการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก และข้อเข่าเทียม
 • การรักษาและการ่าตัดสำหรับอาการที่ฝ่ามือและข้อมือ
 • ศัลยกรรมกระดูกสำหรับเด็ก
 • การผ่าตัดเฉพาะทางบริเวณเท้า และข้อเท้า
 • การรักษาโรคมะเร็งกระดูก
 • การผ่าตัดผ่านกล้องอาร์โทรสโคปี้
 • การวิเคราะห์สมรรถภาพร่างกาย
  • เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย
  • ความสมดุลและความยืดหยุ่น
  • สมรรถภาพของหัวใจและปอด (ความสามารถในการใช้พลังงานอ็อกซิเจน)
  • ความอดทนของกล้ามเนื้อ
  • กำลังกล้ามเนื้อ (น้ำหนัก)
  • การทดสอบความเร็ว
  • พลัยโอเมตริก (การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและทรงพลัง)
  • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
 • การฝึกฝน
  • การฝึกกล้ามเนื้อ (การเคลื่อนไหว การเกร็งนิ่ง และการเคลื่อนไหวที่ความเร็วคงที่)
  • การฝึกกำลังด้วยวิธีพลัยโอเมตริก (พลังกล้ามเนื้อ)
  • การใช้อ็อกซิเจนในปริฒาณที่เหมาะสม และความสามารถในการใช้พลังงานอ็อกซิเจน
  • ความเร็วและความคล่องตัว
  • ความยืดหยุ่น
  • ความอดทนในการควบคุมระบบกล้ามเนื้อ (สมดุลและการรับรู้อากัปกิริยา)
การรับรองคุณภาพ
 • ศูนย์การแพทย์สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ