ศูนย์อุบัติเหตุและแผนกฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การดูแลเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วนฉุกเฉิน : 1719 (ภายในประเทศไทย)

โทรจากต่างประเทศ : +66 (0)76 254 425

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและการให้บริการ

 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ประสาทศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • แพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์
 • ทีมติดตามอาการบาดเจ็บ
 • ทีมแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ นักเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I) และช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการที่ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลาย ประกอบด้วย

 • ภาวะการอ่อนแรงเฉียบพลัน
 • ไฟฟ้าช็อต
 • การหกล้ม
 • ปฏิกิริยาจากการได้รับสารพิษ
 • แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
การรับรองมาตรฐาน
 • การรับรองมาตรฐานคุณภาพ JCI ระดับ Gold Seal Of Approval

 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

พันธมิตรของเรา

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BES)