ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

นักประสาทวิทยาของเรา

นักประสาทวิทยาของเรานั้นมีความมุ่งมั่นในการให้บริการณ์ที่ครบครันแก่ผู้ป่วยในทุกช่วงอายุ ด้วยการมุ่งเน้นในการวินิจฉัยโรค การรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟู

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

 • การป้องกัน การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยจากอาการเฉียบพลัน หรืออาการเรื้อรังดังนี้: การเคลื่อนไหวผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติชั่วคราว การสูญเสียความทรงจำ เป็นลม อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาการชา อาการเหน็บ และอื่นๆอีกมากมาย
 • การฟื้นฟูสมองและระบบประสาท รวมถึงการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

อาการที่รักษาได้

อาการที่รักษาได้ในศูนย์ของเรานั้นรวมไปถึง:

 • ภาวะเลือดออกในสมอง
 • ภาวะสมองขาดเลือด
 • โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (เกิดจากการแข็งตัวของเลือดชั่วขณะ)
 • อาการชักเกร็งหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • ความดันในกะโหลกศีรษะสูงหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคอัลไซเมอร์
 • ความผิดปกติทางการพูดและทางภาษาในผู้ป่วยสมองพิการ
 • ความผิดปกติด้ารสมดุล เช่น อาการเวียนศีรษะ
 • โรคเนื้องอกในสมอง
 • การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ
 • โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • อาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังบริเวณต้นคอและกระดูกบั้นเอว
 • ประสาทศัลยศาสตร์ในเด็ก
 • โรคสมองเสื่อม
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • โรคสมองอักเสบ
 • โรคลมชัก
 • โรควูบ
 • อาการปวดหัวและไมเกรน
 • อาการบาดเจ็บที่ศีรษะเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
 • ภาวะหลอดเลือดโป่งพองในกระโหลกและโรคหลอดเลือด
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือโรคเอมเอส
 • ท้าวแสนปม
 • Neuromuscular diseases
 • ความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • โรคพาร์กินสัน
 • รังสีศัลยกรรม
 • ความผิดปกติด้านการนอน
 • ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวยโรคหลอดเลือดสมอง
 • อาการสั่นและอาการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ