ศูนย์สมองและระบบประสาท

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท

ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาทมุ่งมั่นในการรักษาผู้ป่วยในทุกช่วงวัยแบบครบวงจร ด้วยการวินิจฉัยที่เฉพาะเจาะจงในการรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและการให้บริการ

 • การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลันหรือเรื้อรังด้วยอาการต่างๆ ได้แก่ ความอ่อนแอในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือทั้งร่างกาย ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ พฤติกรรมที่ผิดปกติชั่วคราว ความจำบกพร่อง หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มึนงง อาการชา อาการเหน็บคล้ายเข็มทิ่ม ฯลฯ 
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบประสาทและสมอง รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

อาการต่างๆ ที่สามารถรักษาได้ที่ศูนย์สมองและระบบประสาทของเรา ได้แก่ 

 • ภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรือภาวะเลือดออกในสมอง
 • ภาวะสมองขาดเลือด
 • โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (เกิดจากการแข็งตัวของเลือดชั่วขณะ)
 • อาการชักเกร็งหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • ความดันในกะโหลกศีรษะสูงหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคอัลไซเมอร์
 • ความผิดปกติทางการพูดและทางภาษาในผู้ป่วยสมองพิการ
 • ความผิดปกติด้านสมดุล เช่น อาการเวียนศีรษะ
 • โรคเนื้องอกในสมอง
 • การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ
 • โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • อาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังบริเวณต้นคอและกระดูกบั้นเอว
 • ประสาทศัลยศาสตร์ในเด็ก
 • โรคสมองเสื่อม
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • โรคสมองอักเสบ
 • โรคลมชัก
 • โรควูบ
 • อาการปวดหัวและไมเกรน
 • อาการบาดเจ็บที่ศีรษะเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
 • ภาวะหลอดเลือดโป่งพองในกระโหลกและโรคหลอดเลือด
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือโรคเอมเอส
 • โรคท้าวแสนปม
 • โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • ความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • โรคพาร์กินสัน
 • รังสีศัลยกรรม
 • ความผิดปกติด้านการนอน
 • ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • อาการสั่นและอาการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่น ๆ