ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ประสบการณ์ของเรา

นอกจากความทุ่มเทและใส่ใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อผลลัพธ์ทางคลีนิกที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วนั้น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเรายังศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่รอบด้านมาดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและการให้บริการ

การตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG or EKG)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (ABI)
 • การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ 
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128 Slices CT Scan)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า

การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ

 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน (PTCA)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง - การสวนหัวใจทันทีช่วยลดผลกระทบจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • ศัลยกรรมตกแต่งลิ้นหัวใจตีบด้วยบอลลูน
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยการดามขดลวด
 • การรักษาทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) (EPS)  รวมไปถึงการผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFA)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
 • เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (AICD)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและช่วยการบีบตัวหัวใจชนิดถาวร (CRT-D)
 • การอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดหัวใจ (IVUS)
 • การขยายหลอดเลือดโดยการใช้หัวกรอ (Rotablator)  

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

 • การผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (AAA)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม
  • การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดง
  • การผ่าตัดแผลขนาดเล็ก 
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบแผลเล็ก
 • การปิดรูรั่วผนังหัวใจด้านล่าง (VSD)
 • การปิดรูรั่วผนังหัวใจด้านบน (ASD)
 • การผ่าตัดหัวใจห้องบนพร้อมการดามขดลวด 
 • การผูกหลอดเลือดหัวใจเกิน
 • การแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว (TOF)
 • วิสัญญีแพทย์ด้านหัวใจ

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

อาการต่างๆ ที่สามารถรักษาได้ที่ศูนย์ของเรา ได้แก่

 • โรคหัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน)
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 • ภาวะหลอดเลือดแข็ง
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคลิ้นหัวใจ
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • ภาวะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
พันธมิตรของเรา

Oregon Health and Science University, ประเทศสหรัฐอเมริกา