ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การดูแลเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วนฉุกเฉิน : 1719 (ภายในประเทศไทย)

โทรจากต่างประเทศ : +66 3825 9999

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาพยาบาล

 • บริการเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุนอกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ประสาท ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • แพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์
 • การช่วยชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล
 • ระบบทางด่วน สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขั้นวิกฤต 
 • ระบบทางด่วนช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
 • ระบบทางด่วน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ทีมดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤต

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้งในด้านอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ ประกอบด้วย

 • การบาดเจ็บในอวัยวะที่สำคัญหรือการบาดเจ็บหลายแห่งในร่างกายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
 • การบาดเจ็บทางสมอง
 • การบาดเจ็บของหลอดเลือด ที่รวมไปถึงหลอดเลือดเอออร์ตาและหลอดเลือดใหญ่
 • การบาดเจ็บในช่องท้อง
 • การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ รวมถึงภาวะกระดูกหักที่ซับซ้อน
 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะและดวงตา
 • การบาดเจ็บจากบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกระดับรุนแรง
 • การตัดส่วนแขนหรือขาจากภาวะบาดเจ็บรุนแรง
 • การบาดเจ็บของอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ
พันธมิตรของเรา

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BES)