ศูนย์บริการฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน : 1719

โทรจากนอกประเทศไทย : +66 42 343111

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษา

 • บริการฉุกเฉินเคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการทีมแพทย์และรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐานในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง
 • ศัลยแพทย์แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ในทางโรคประสาท ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่
 • แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์
 • การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล
 • ศูนย์อุบัติเหตุเร่งด่วน
 • แผนการดูแลอาการเจ็บหน้าอก
 • วิถีโรคหลอดเลือดสมอง
 • กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ทีมดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ

อาการที่รักษาได้

ทางศูนย์ของเราให้การรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บและประสบอุบัติเหตุ รวมไปถึง

 • การบาดเจ็บรุนแรง หรือการบาดเจ็บหลายแห่ง
 • ภาวะสมองบาดเจ็บ
 • ภาวะบาดเจ็บของหลอดเลือดที่รวมไปถึงหลอดเลือดเอออร์ตาและหลอดเลือดใหญ่
 • ภาวะบาดเจ็บที่ช่องท้อง
 • ภาวะบาดเจ็บที่กระดูกและข้อต่อ รวมไปถึงกระดูกหักแบบซับซ้อน
 • ภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและไขสันหลัง
 • ภาวะบาดเจ็บที่กระโหลกศีรษะ รวมไปถึงอุบัติเหตุต่อนัยน์ตา
 • แผลไหม้
 • การตัดส่วนแขนหรือขาจากภาวะบาดเจ็บรุนแรง
 • Gภาวะบาดเจ็บที่ทางเดินปัสสาวะและการสืบพันธุ์
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ