การให้บริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การดูแลเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วนฉุกเฉิน : 1719 (ภายในประเทศไทย)

โทรจากต่างประเทศ : + 66 (0)52 089 888

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาพยาบาล

  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
  • ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ประสาท ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • แพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลาย ประกอบด้วย

  • ภาวะอ่อนแรงเฉียบพลัน
  • ไฟฟ้าช็อต
  • การหกล้ม
  • ปฏิกิริยาจากการได้รับสารพิษ
  • แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
พันธมิตรของเรา

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือ BDMS