การให้บริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน : 1719

โทรจากนอกประเทศไทย : +66 42 343111

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษา

  • บริการรถพยาบาลและทีมแพทย์เคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการด้านฉุกเฉินและอุบัติเหตุเคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐานในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง
  • ศัลยแพทย์แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ในทางโรคประสาท ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่
  • แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์

อาการที่รักษาได้

ศูนย์ของเราให้การรักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และอาการฉุกเฉินหลากหลายอาการ รวมไปถึง

  • ล้มพับ
  • อาการบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า
  • ล้ม
  • ปฏิกิริยาจากสารพิษ
  • แผลไฟไหม้
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ