คลินิกมะเร็งวิทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การดูแลโรคมะเร็งแบบ 360 องศา

  • การป้องกัน
  • การวินิจฉัยโรค
  • การรักษา
  • การฟื้นฟู

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษา

ศูนย์ของเรานั้นให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรด้วยงานบริการต่อไปนี้

  • การวินิจฉัย - รังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา(เอ็กซ์เรย์) การตรวจทางพยาธิวิทยา และ การตรวจทางเซลล์วิทยา

  • การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด(คีโม)

  • การให้การรักษาด้วยฮอร์โมน

  • การใช้ยารักษามะเร็งอย่างตรงจุด

  • การผ่าตัดมะเร็ง

  • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง