ศูนย์ออนโคโลยี (ศูนย์โรคมะเร็ง)

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบ 360°

 • การป้องกัน
 • การวินิจฉัย
 • การรักษา
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพ

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาพยาบาล

ศูนย์โรคมะเร็ง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร ได้แก่ 

 • การวินิจฉัย - รังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา(เอ็กซ์เรย์) การตรวจทางพยาธิวิทยา และ การตรวจทางเซลล์วิทยา
 • การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด (คีโม)
 • การให้การรักษาด้วยฮอร์โมน
 • การใช้ยารักษามะเร็งอย่างตรงจุด
 • การผ่าตัดมะเร็ง
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด