ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ประสบการณ์ของเรา

นอกจากความทุ่มเทและใส่ใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อผลลัพธ์ทางคลีนิกที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วนั้น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเรายังมีการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมแก่ผู้ป่วยของเรา

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การดูแลรักษาและการให้บริการ

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ 
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

การผ่าตัดหลอดเลือดและทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ อาทิเช่น

 • การรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวดค้ำยันผ่านสายสวน (CAG/PCI)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร 
 • การฝังเครื่องกระตุกหัวใจ (ICD)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจสำหรับผู้ที่มีหัวใจวายโดยใช้เครื่อง (CRT)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
 • การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

อาการที่สามารถรักษาได้ที่ศูนย์ของเรา ได้แก่

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (CAD)
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS)
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีภาวะช็อกและภาวะแทรกซ้อนจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ
 • ภาวะหัวใจล้วเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พันธมิตรของเรา

Oregon Health and Science University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Nagoya University, ประเทศญี่ปุ่น