ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ประสบการณ์ของเรา

ทีมแพทย์มากประสบการณ์ของเรานั้นมีความทุ่มเทในการให้การรักษาและผลลัพธ์ที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการสั่งสมความรู้ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ เราจึงสามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์การรักษาที่ดีเยี่ยม

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

การวินิจฉัยโรคหัวใจ:

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI)
 • การศึกษาด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลัง

การผ่าตัดหลอดเลือดและการทำบายพาส เช่น

 • การสวนหัวใจ/การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดถาวร
 • เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดถาวร
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร
 • ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

อาการที่รักษาได้

อาการที่สามารถทำการรักษาได้ที่ศูนย์ของเรานั้นรวมไปถึง:

 • โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีภาวะช็อกและภาวะแทรกซ้อนทางกาย
 • ภาวะหัวใจล้วเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

Oregon Health and Science University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น