โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญของเรา

ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์อันทันสมัย ประกอบกับการศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานสากล

หัวใจสำคัญในการดูแลรักษาและการให้บริการ

การรักษาและการให้บริการ

บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • การวินิจฉัยโรคแบบไม่ต้องผ่าตัด ประกอบด้วย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (TEE) การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test) การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง (Vascular  Screening) และการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitor)
 • การใช้สายสวนวินิจฉัยโรคแบบไม่ต้องผ่าตัด ประกอบด้วย การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การตรวจระบบการนำไฟฟ้าภายในหัวใจ (CEP) และการสวนหัวใจ
 • การบันทึกภาพหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค ประกอบด้วย การตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง (CT Scan 256 Slice)

การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

 • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยสายสวน (PCI)  การซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด (TAVI / TAVR) 
 • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแผลเล็ก รวมไปถึงการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยหัวใจไม่หยุดเต้น (CABG OFF-PUMP) การผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ปริ แตก การผ่าตัดส่องกล้องปอดแผลเล็ก แผลเดียว การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ และการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร

อาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้

การรักษาที่ศูนย์ของเรา ได้แก่

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเรื้อรัง 
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่มีภาวะช็อกและภาวะแทรกซ้อนทางร่างกาย
 • ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ปริ แตก 
 • โรคลิ้นหัวใจเสื่อม รั่ว 
 • โรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
การรับรองมาตรฐาน
 • Joint Commission International (JCI) ระดับ Gold Seal of Approval

 • การรับรอง JCI โปรแกรมการดูแลแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเจ็บหน้าอกสงสัยหัวใจขาดเลือด และโปรแกรมการตรวจรักษาโรคภาวะหัวใจล้มเหลว

 • การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 • การรับรองมาตรฐาน จาก European Air Medical Institute (EURAMI)

 • รางวัล จาก Asian Hospital Management Award (AHMA)

พันธมิตรของเรา

Oregon Health and Science University, ประเทศสหรัฐอเมริกา