โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ความชำนาญของเรา

ทีมแพทย์มากประสบการณ์ของเรานั้นมีความทุ่มเทในการให้การรักษาและผลลัพธ์ที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานระดับโลก จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการสั่งสมความรู้ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ เราจึงสามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์การรักษาระดับโลก

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษาและบริการ

การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกติดตัว

 • การวินิจฉัยโรคแบบไม่ต้องผ่าตัดซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลัง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร การตรวจหัวใจด้วยเตียงยกระดับ การตรวจอัลตร้าซาวนด์หลอดเลือดแดงที่คอ การทดสอบโรคหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขา และการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
 • การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยโรค ประกอบด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การตรวจระบบการนำไฟฟ้าภายในหัวใจ และการสวนหัวใจ
 • การบันทึกภาพหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคซึ่งประกอบด้วย การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)

การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ และการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด
 • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึง การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร

อาการรักษาได้

อาการที่รักษาได้ในศูนย์ของเรานั้นรวมไปถึง:

 • โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีภาวะช็อกและภาวะแทรกซ้อนทางกาย
 • ภาวะหัวใจล้วเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
การรับรองคุณภาพ
 • Joint Commission International (JCI) Gold Seal of Approval

 • การรับรองเฉพาะทางด้าน แผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และแผนการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้วเหลวจาก Joint Commission International

 • Temos 2015, Telemedicine for the Mobile Society (TEMOS)

 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 • European Air Medical Institute (EURAMI) Accreditation

 • Asian Hospital Management Award (AHMA)

สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

Oregon Health and Science University