เกี่ยวกับเรา

ตลอดมา เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้บุกเบิกการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ด้วยการเปิดโรงพยาบาลโรคหัวใจเอกชนแห่งแรกของประเทศ (โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ) และโรงพยาบาลโรคมะเร็งเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย (โรงพยาบาลวัฒโนสถ) เรายังเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดโรงพยาบาลเด็ก (โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช) ซึ่งอุทิศตนเพื่อดูแลผู้ป่วยเด็ก

ที่กรุงเทพดุสิตเวชการ เราหวังว่าจะปลูกฝังความเชื่อมั่นและความไว้ใจในผู้ป่วยของเรา ดังนั้นเมื่อไปที่โรงพยาบาลของเรา ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ปลอดภัยที่สุดและทันสมัยที่สุดเท่านั้น ก่อนที่โรงพยาบาลใหม่จะเข้าร่วมเครือข่ายของเรา เรานั้นมั่นใจแล้วว่าโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาระดับการปฏิบัติงานและมาตรฐานการดูแลที่ดีเยี่ยมของเรา เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคตของเรา และเรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตและการขยายตัว

โรงพยาบาลกรุงเทพยังได้รับรางวัล Trusted Brand Award จาก Reader's Digest และได้รับการรับรองจาก Telemedicine for Mobile Society (TEMOS) ซึ่งประเมินโรงพยาบาล บริการด้านการแพทย์ท่องเที่ยว และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศได้อย่างปลอดภัย โรงพยาบาลกรุงเทพยังร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศอีกด้วย  โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอนเอช ปละกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทนั้นได้รับการรับรองจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเทศไทย  โรงพยาบาลบีเอนเอชนั้นได้รับรางวัลหลายรางวัล ได้แก่ รางวัล Business Excellence Award และรางวัล Best Service for Export Services จากหอการค้าไทย - แคนาดา กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทนั้นได้รับรางวัล Trusted Brand Gold จาก Reader's Digest และโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจาก WHO และ UNICEF ในโครงการ Mother and Baby-Friendly Initiative