เกี่ยวกับเรา

เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้บุกเบิกด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทย ด้วยการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางแห่งแรกของประเทศที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลมะเร็งวัฒโนสถ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ด้วยมาตรฐานทั้งในส่วนของของบุคลากร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายของ BDMS ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ทันสมัยและปลอดภัย

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพได้รับรางวัล Trusted Brand Award จาก Reader’s Digest และได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล Hospital Accreditation of Thailand (HA) การรับรองด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ทางอากาศและการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานอย่างปลอดภัย 

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล ต่างก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) และ Hospital Accreditation of Thailand (HA) เช่นกัน 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย รวมถึงรางวัล Business Excellence Award และรางวัล Best Professional Services for Export Services Award จากหอการค้าไทย - แคนาดา 

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทก็ได้รับรางวัล Trusted Brand Gold Award จาก Reader’s Digest 

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองหลักเกณฑ์ระดับสากลในโครงการ Mother and Baby-Friendly Initiative โดย WHO และ UNICEF