เกี่ยวกับเรา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้บุกเบิกด้านการแพทย์ของประเทศไทย ด้วยการก่อตั้งโรงพยาบาลโรคหัวใจเอกชนแห่งแรกของประเทศ (โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ) และโรงพยาบาลโรคมะเร็งเอกชนแห่งแรกของประเทศ (โรงพยาบาลวัฒโนสถ) อีกทั้งยังเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาเด็ก (โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช)

เรามุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายของเรา ซึ่งล้วนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาระดับการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายตัวและเจริญเติบโตต่อไป

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Trusted Brand Award จาก Reader's Digest และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเทศไทย (Hospital Accreditation of Thailand) ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพยังร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอีกด้วย  

โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอนเอช และกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ก็ได้รับการรับรองจาก Joint Commission International (JCI) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเทศไทย (HA)  โดยโรงพยาบาลบีเอนเอชได้รับหลากหลายรางวัล ทั้ง Business Excellence Award และ Best Professional Services for Export Services Award จากหอการค้าไทย - แคนาดา ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทได้รับรางวัล Trusted Brand Gold จาก Reader's Digest และโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจาก WHO และ UNICEF ในโครงการ Mother and Baby-Friendly Initiative