โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

มูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดตั้งโครงการมอบเครื่องมือแพทย์แก่สถานพยาบาลของรัฐและมูลนิธิฯ ต่าง ๆ ที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาของประชาชนในพื้นทั่วประเทศ เพราะมูลนิธิเวชดุสิตฯ เชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันทุกคน ไม่ควรมีใครได้รับความเหลือมล้ำหรือโอกาสด้านการรักษาพยาบาล เพราะทุกภาวะวิกฤตด้านสุขภาพนั้นไม่สามารถรอคอยได้

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมอบให้ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

26 Jun 2020

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมอบให้ 35 โรงพยาบาลและสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่โดยมีมูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท

26 Jun 2020

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2553

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2553 โดยมอบให้ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีมูลค่ารวมกว่า 2.7 ล้านบาท

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2561

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ปี 2561 โดยมอบเครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจ มูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้กับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

26 Jun 2020

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2562

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2562 โดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล ซึ่งมอบให้ 46 โรงพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐ และมูลนิธิกู้ชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท