โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

มูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดตั้งโครงการมอบเครื่องมือแพทย์แก่สถานพยาบาลของรัฐและมูลนิธิฯ ต่าง ๆ ที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาของประชาชนในพื้นทั่วประเทศ เพราะมูลนิธิเวชดุสิตฯ เชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันทุกคน ไม่ควรมีใครได้รับความเหลือมล้ำหรือโอกาสด้านการรักษาพยาบาล เพราะทุกภาวะวิกฤตด้านสุขภาพนั้นไม่สามารถรอคอยได้

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 4

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 4 ปี 2562 โดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล ซึ่งมอบให้ 46 โรงพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐ และมูลนิธิกู้ชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ปี 2561

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ปี 2561 โดยมอบเครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจ มูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้กับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

26 Jun 2020

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ครั้งที่ 3

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3 โดยมอบให้ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีมูลค่ารวมกว่า 2.7 ล้านบาท

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ครั้งที่ 2

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมอบให้ 35 โรงพยาบาลและสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่โดยมีมูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท

26 Jun 2020

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ครั้งที่ 1

โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมอบให้ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

26 Jun 2020