โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแบ่งเป็นโครงการย่อยต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันของเด็กด้อยโอกาส การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นแก่มูลนิธิเด็กฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รวมถึงการพาเด็กพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการ โดยมีรายละเอียดโครงการย่อยดังนี้

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนธันวาคม ปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนกองขยะหนองแขม จำนวน 42 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

17 Dec 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน ปี 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนคลองเตย จำนวน 47 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

12 Nov 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพปี 2563 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญาพร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ออกหน่วยตรวจร่างกายประจำปี 2563 ให้แก่น้องๆ ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี โดยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กหญิง พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่เด็กและผู้ดูแล รวมทั้งสิ้นกว่า 73 คน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Child Life มอบความสนุกสนานและของที่ระลึกให้กับน้องๆทุกคน

12 Oct 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนตุลาคม ปี 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนเสือใหญ่ จำนวน 76 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

8 Oct 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนกันยายน ปี 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนอ่อนนุช จำนวน 63 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

10 Sep 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนสิงหาคม ปี 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนกองขยะหนองแขม จำนวน 41 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

13 Aug 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนกรกฎาคม ปี 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนคลองเตย จำนวน 52 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

9 Jul 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนมีนาคม ปี 2563

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนเสือใหญ่ จำนวน 73 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

12 Mar 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนอ่อนนุช จำนวน 88 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

13 Feb 2020

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนมกราคม ปี 2563

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนกองขยะหนองแขม จำนวน 39 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 4 ขวบ

9 Jan 2020