ร่วมแบ่งปัน

ร่วมแบ่งปันกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ

 

สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิตฯ

  • อาคาร E ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
  • โทร 02-310-3071
  • โทรสาร 02-310-3255

อีเมล์ vejdusit@bdms.co.th