ร่วมแบ่งปัน

ร่วมแบ่งปันกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ

ของที่ระลึกการกุศลของมูลนิธิเวชดุสิตฯ

สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิตฯ  (ชั่วคราว)

  • สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิตฯ อาคาร B ชั้น 5 โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 47  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
  • โทร 02-310-3071 หรือ 02-310-3348
  • โทรสาร 02-310-3255

อีเมล์ [email protected]