ช่องทางติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ตามรายละเอียดดังนี้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่