การจัดการน้ำและน้ำเสีย

การจัดการน้ำและน้ำเสีย

BDMS บริหารจัดการน้ำใช้ในโรงพยาบาลและการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้ว โดยกำหนดให้มีการตรวจติดตามปริมาณน้ำใช้ และระบุมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ปล่อยออกสู่ธรรมชาติได้รับการบำบัดและควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนด

ผลดำเนินงานด้านการใช้น้ำโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ปี 2562