BDMS จับมือ “ไทยประกันชีวิต” ส่งมอบสิทธิประโยชน์สู่ผู้ประกันตน ผ่านบัตร “ไทยประกันชีวิตชีววัฒนะ”

BDMS เดินหน้าเสริมสร้างสังคมไทยให้มีสุขภาพดี
ล่าสุดจับมือ ‘ไทยประกันชีวิต’ ขยายฐานส่งมอบสิทธิประโยชน์เพื่อสุขภาพดี
สู่ผู้ประกันตนกลุ่มไทยประกันชีวิต INFINITE ผ่านบัตรไทยประกันชีวิตชีววัฒนะ

BDMS มุ่งส่งเสริมสังคมไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพดี ครอบคลุมทั้งการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ด้วยศักยภาพของเครือข่ายการแพทย์มาตรฐานสากล ล่าสุดผสานความร่วมมือกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต ผ่านบัตรไทยประกันชีวิตชีววัฒนะ รูปแบบใหม่ของบริการแบบ Eco-Health System ในการนำเสนอสิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพด้วยแอปพิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับบัตรไทยประกันชีวิตชีววัฒนะแบบ Virtual Card สำหรับใช้บริการ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS 38 แห่งในประเทศไทย ประกอบด้วย เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

“บัตรไทยประกันชีวิตชีววัฒนะ” ได้รวมสิทธิประโยชน์ของบริการทางการแพทย์แก่ผู้เอาประกันภัยของไทยประกันชีวิตกลุ่ม INFINITE ทุกระดับ ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive) และเชิงดูแลรักษา (Curative) เช่น การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลและค่าห้องพัก ส่วนลดแพคเกจตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งและตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความหลากหลายตามกลุ่มลูกค้าของไทยประกันชีวิต

ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่ https://infinite.thailife.com/ หรือแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต