โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

มูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดตั้งโครงการมอบเครื่องมือแพทย์แก่สถานพยาบาลของรัฐและมูลนิธิฯ ต่าง ๆ ที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาของประชาชนในพื้นทั่วประเทศ เพราะมูลนิธิเวชดุสิตฯ เชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันทุกคน ไม่ควรมีใครได้รับความเหลือมล้ำหรือโอกาสด้านการรักษาพยาบาล เพราะทุกภาวะวิกฤตด้านสุขภาพนั้นไม่สามารถรอคอยได้