โครงการความฝันไม่มีวันพิการ

โครงการความฝันไม่มีวันพิการ

โครงการ “ความฝันไม่มีวันพิการ” หรือ Unlimited Dreams จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเปิดประตูโอกาสให้น้องผู้พิการสร้าง “ความฝัน” ที่ไม่มีข้อจำกัด โดยเราจะเป็นแรงหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้กับเด็กพิการ จนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่วมในสังคม จนประสบความสำเร็จตามความฝันที่ต้องการ เพราะหากฉีกจากคำว่า “คน” ออกจากคำว่า “พิการ” แล้วนั้น คนทุกคนก็มีความฝันที่เหมือนๆ กัน