ศูนย์อุบัติเหตุ

โรงพยาบาลพญาไท2

การดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน : 1719

โทรจากนอกประเทศไทย : +66 42 343111

KEY SERVICES & TREATMENTS

การรักษา

  • รถพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการด้านฉุกเฉินและอุบัติเหตุเคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐานในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง
  • ศัลยแพทย์แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ในทางโรคประสาท ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่
  • แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์
  • การผ่าตัดยึดติดใหม่
  • การดูแลบาดแผลอย่างสมบูรณ์
  • การดูแลหลังการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางทั้งนักกายภาพฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด
  • การต่อชิ้นส่วนที่ขาดของกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น หลอดเลือดแดง เส้นประสาท และเส้นเลือด
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ